ภายใต้การบริหารงาน ที่ดำเนินการมายาวนาน มีลุกค้าสั่งทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัท มีศักยภาพ ในการนำเข้า
สินค้าหัวน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสโดยตรงเป็นจำนวนมาก

พร้อมทั้ง บรรจุภัณฑ์ นำเข้าจากประเทศจีน มีคุณภาพสูง จึงทำให้มีโกดังสต๊อกสินค้า
ไว้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ได้อย่างหลากหลายและครบครัน รวมทั้ง
มีบริการส่งสินค้า

โดยบริษัทขนส่งสินค้าในเครือของ เจอาร์ให้ลูกค้าทั่วประเทศอย่าง สะดวกและรวดเร็ว
และทางบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนา ทั้งด้านสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้น

Shopping Cart
Scroll to Top