contact

เกี่ยวกับเรา

Written by jr-fragrance on . Posted in เกี่ยวกับเรา

front

ภายใต้การบริหารงาน ที่ดำเนินการมายาวนาน มีลุกค้าสั่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ทั่วประเทศ เป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัท มีศักยภาพ ในการนำเข้าสินค้าหัวน้ำหอม
จากประเทศฝรั่งเศสโดยตรงเป็นจำนวนมาก

พร้อมทั้ง บรรจุภัณฑ์ นำเข้าจากประเทศจีน มีคุณภาพสูง จึงทำ ให้มีโกดังสต๊อกสินค้า ไว้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ได้อย่างหลากหลายและครบครัน รวมทั้ง มีบริการส่งสินค้า

โดยบริษัทขนส่งสินค้าในเครือของ เจอาร์ให้ลูกค้าทั่วประเทศอย่าง สะดวกและรวดเร็ว
และทางบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนา ทั้งด้านสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้น